The Discord server for this project is available here.

The Vanilla Minecraft server is available at: 13.51.85.176

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

We are currently running Google Forms in order to accumulate information to pass around through the inter-webs.

The information is to be published on the website on the 6th of March

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Just nu håller vi på att samla in information gällande Cannabis genom att skicka runt en Google Enkät!

Tanken var att vi skulle ha integrerat det i hemsidan istället men det hann inte riktigt bli klart ännu.

Det är tänkt att resultaten skall vara resultaten skall finnas tillgängliga den 28e Januari.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in English

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • The Survey/Enkäten #1